วันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2555

ลำดับเหตุการณ์สำคัญในสามก๊ก


ลำดับเหตุการณ์สำคัญในสามก๊กพ.ศ.
ค.ศ.
ศักราช
ฮ่องเต้
เหตุการณ์
698
155
หย่งโซ่ว ปี่ที่1
พระเจ้าฮั่นเต้
·  โจโฉเกิด
699
156
หย่งโซ่ว ปี่ที่2
พระเจ้าฮั่นเต้
·  ซุนเกี๋ยนเกิด
·  พระเจ้าฮั่นเต้ทรงโปรดขันทีนามเฉาเทิงเนื่องจากสนับสนุนให้พระองค์ได้ครองราชย์
700
157
หย่งโซ่ว ปี่ที่3
พระเจ้าฮั่นเต้
·  ขันทีเฉาเทิงเกิดผิดใจกับกลุ่มขุนนางเกิดการต่อสู้กันอย่างดุเดือด
701
158
เหยียนซี ปีที่1
พระเจ้าฮั่นเต้
·  เปลี่ยนชื่อศักราช แต่เหตุการณ์ไม่เปลี่ยนด้วย ขันทียังทะเลาะกับขุนนางไม่เลิก
702
159
เหยียนซี ปีที่2
พระเจ้าฮั่นเต้
·  ฮ่องเต้ร่วมมือกับขันทีประหารขุนศึกเหลียงยี่ ขันทีจึงเป็นใหญ่
703
160
เหยียนซี ปีที่3
พระเจ้าฮั่นเต้
·  ขันที่กำเริบ บ้านเมืองวิปริต
704
161
เหยียนซี ปีที่4
พระเจ้าฮั่นเต้
·  เล่าปี่เกิด
705
162
เหยียนซี ปีที่5
พระเจ้าฮั่นเต้
·  ราชวงศ์ฮั่นตกต่ำสุดขีด ผู้ดีต้องออกมาขายสมบัติเก่าประทังชีวิต
706
163
เหยียนซี ปีที่6
พระเจ้าฮั่นเต้
·  เล่าปี่และมารดาได้รับเคราะห์นั้นด้วยแม้บิดาจะมีเชื้อพระวงค์แต่ครอบครัวก็ต้องทอเสื่อขายรองเท้า
707
164
เหยียนซี ปีที่7
พระเจ้าฮั่นเต้
·  โจโฉเริ่มฉายแววเจ้าเล่ห์
708
165
เหยียนซี ปีที่8
พระเจ้าฮั่นเต้
·  ต้วนหยิ่งนำทัพปราบชนเผ่าเชียงตะวันตก
709
166
เหยียนซี ปีที่9
พระเจ้าฮั่นเต้
·  พระเจ้าฮั่นเต้มอบอำนาจให้ขันที ผู้บริสุทธ์กว่า 200 ชีวิตถูกคุมขัง บ้านเมืองแตกแยกอย่างหนัก
·  เกิดสงครามทางการเมืองเป็นครั้งแรก
710
167
เหยียนซี ปีที่10
พระเจ้าฮั่นเต้
·  พระเจ้าฮั่นเต้สวรรคต
711
168
เจี้ยนหนิง ปีที่1
พระเจ้าเลนเต้
·  พระเจ้าเลนเต้(เล่าหง)ขึ้นครองราชย์
712
169
เจี้ยนหนิง ปีที่2
พระเจ้าเลนเต้
·  เกิดสงครามทางการเมือง ครั้งที่2 ระหว่างกลุ่มขันทีกับกลุ่มขุนนาง
713
170
เจี้ยนหนิง ปีที่3
พระเจ้าเลนเต้
·  กุยแกเกิด
714
171
เจี้ยนหนิง ปีที่4
พระเจ้าเลนเต้
·  โจโฉเป็นหมุ่นกระทงหัวโจกประจำหมู่บ้าน
715
172
ชีผิง ปีที่1
พระเจ้าเลนเต้
·  โลซกเกิด
716
173
ชีผิง ปีที่2
พระเจ้าเลนเต้
·  โจโฉเป็นนักเรียนทุน สอบเข้ารับราชการ
717
174
ชีผิง ปีที่3
พระเจ้าเลนเต้
·  โจโฉ อายุ20ปี ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการกองทหารนครบาลเหนือประจำเมืองลกเอี๋ยง
718
175
ชีผิง ปีที่4
พระเจ้าเลนเต้
·  ซุนเซ๊ก, จิวยี่เกิด
·  เล่าปี่เข้าเรียนพร้อมกองซุนจ้าน
719
176
ชีผิง ปีที่5
พระเจ้าเลนเต้
·  ม้าเฉียวเกิด
720
177
ชีผิง ปีที่6
พระเจ้าเลนเต้
·  โจโฉ อายุ23ปี เป็นนายอำเภอเมืองตุ้นชิวและข้าราชการสำนักตำแน่งราชเลขานุการ
721
178
กวงเหอ ปีที่1
พระเจ้าเลนเต้
·  ลิบองเกิด
·  โจโฉออกจากราชการ
722
179
กวงเหอ ปีที่2
พระเจ้าเลนเต้
·  สุมาอี้, บังทองเกิด
723
180
กวงเหอ ปีที่3
พระเจ้าเลนเต้
·  โจโฉเข้ารับราชการอีกครั้งในตำแหน่งราชเลขานุการ
·  โฮเฮาขึ้นเป็นอัครมเหสี โฮจิ๋นพี่ชายเป็นขุนนางผู้ใหญ่ที่ปรึกษา
724
181
กวงเหอ ปีที่4
พระเจ้าเลนเต้
·  ขงเบ้งเกิด
725
182
กวงเหอ ปีที่5
พระเจ้าเลนเต้
·  ซุนกวนเกิด
726
183
กวงเหอ ปีที่6
พระเจ้าเลนเต้
·  ลกซุนเกิด
727
184
จงผิง ปีที่1
พระเจ้าเลนเต้
·  เตียวก๊กตั้งกองกำลังโจรโพกผ้าเหลือง
·  พระเจ้าเลนเต้แต่งตั้งโฮจิ๋น โลติด ฮองฮูสง จูฮี ให้เป็นแม่ทัพปราบโจรโพกผ้าเหลือง
·  เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย สาบานเป็นพี่น้องร่วมสาบาน
·  เล่าปี่ โจโฉ และซุนเกี๋ยนร่วมศึกปราบโจรโพกผ้าเหลือง
·  เตียวก๊กเสียชีวิต โจรโพกผ้าเหลืองถูกปราบราบคาบ
728
185
จงผิง ปีที่2
พระเจ้าเลนเต้
·  เล่าปี่ได้รับตำแหน่งนายอำเภออันห้อกวนหลังเสร็จศึกปราบโจรโพกผ้าเหลือง
·  เตียวหุยทำร้ายต๊กอิ้ว เล่าปี่ลาออกจากตำแหน่งนายอำเภอ
729
186
จงผิง ปีที่3
พระเจ้าเลนเต้
·  ภาคใต้เกิดการจลาจล มีการสังหารผู้ว่าราชการหนานหยาง
730
187
จงผิง ปีที่4
พระเจ้าเลนเต้
·  กองซุนจ้านปราบกบฏสำเร็จและได้เป็นผู้บังคับการกรมทหารม้า
·  ซุนเกี๋ยนปราบโจรคูเสง และได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเตียงสา
731
188
จงผิง ปีที่5
พระเจ้าเลนเต้
·  เล่าเก๊งเป็นเจ้าเมืองไต้จิ๋ว รับเล่าปี่ที่หนีคดีทำร้ายต๊กอิ๊วมาอยู่ด้วย
·  เล่าหงีเป็นเจ้าเมืองอิจิ๋ว
732
189
จงผิง ปีที่6
กวงซี ปีที่1
หย่งฮัน ปีที่1
พระเจ้าเลนเต้
พระเจ้าเซ่าตี้
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  เล่าปี่ช่วยเล่าหงีปราบโจรเตียวกี เตียวซุ่น
·  เล่าปี่ได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองเพงงวนก๋วน
·  พระเจ้าเลนเต้สวรรคต
·  หองจูเปียน พระราชบุตรองค์โต ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าเซ่าตี้ โดยมีโฮจิ๋นเป็นผู้หนุนหลัง
·  สิบขันทีลวงโฮจิ๋นมาฆ่า
·  โจโฉและอ้วนเสี้ยวนำทหารกำจัดสิบขันที
·  ตั๋งโต๊ะยกทัพเข้ายึดเมืองหลวงลกเอี๋ยง
·  ลิโป้สังหารเต๊งหงวนพ่อบุญธรรมและฝากตัวเป็นบุตรบุญธรรมของตั๋งโต๊ะ
·  ตั๋งโต๊ะปลดพระเจ้าเซ่าตี้และตั้งหองจูเหียบขึ้นเป็นพระเจ้าเหี้ยนเต้
·  ตั๋งโต๊ะส่งคนมาปลงพระชนม์อดีตฮ่องเต้หองจูเปียนและพระนางโฮเฮาผู้เป็นพระมารดา
733
190
ชูผิง ปีที่1
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  โจโฉวางแผนกำจัดตั๋งโต๊ะ แต่ไม่สำเร็จ จึงหลบหนีออกจากเมืองลกเอี๋ยง
·  โจโฉ อ้วนเสี้ยว ตั้งกองกำลัง 18 หัวเมือง เพื่อล้มล้างตั๋งโต๊ะ
·  ฮัวหยง ทหารตั๋งโต๊ะ อาสาปราบกองทัพ 18 หัวเมือง
·  ฮัวหยง สามารถสังหารขุนศึกได้หลายนาย แต่ก็พลาดท่าถูกกวนอูสังหาร
·  เล่าปี่ กวนอู เตียวหุย รบกับลิโป้ ลิโป้สู้กำลังไม่ได้ ถอยหนีเข้าเมือง
·  ตั๋งโต๊ะเผาเมืองลกเอี๋ยง ย้ายเมืองหลวงไปเตียงฮัน
·  โจโฉตามตีตั๊งโต๊ะ แต่พ่ายแพ้ให้กับซีเอ๋งเจ้าเมืองเอ๊งหยง
734
191
ชูผิง ปีที่2
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  ซุนเกี๋ยนพบตราหยกแผ่นดินในซากเมืองลกเอี๋ยง
·  กองกำลัง 18 หัวเมืองแตกสามัคคี แล้วแยกกันกลับเมืองในที่สุด
735
192
ชูผิง ปีที่3
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  อ้วนเสี้ยวยึดแคว้นกิจิ๋ว
·  กองซุนจ้าน เจ้าเมืองปักเป๋ง รบกับอ้วนเสี้ยวที่แม่น้ำพวนโห้
·  ตั๋งโต๊ะอ้างราชโองการเพื่อให้อ้วนเสี้ยวและกองซุนจ้านสงบศึก
·  ซุนเกี๋ยนถูกทหารของเล่าเปียวสังหารที่ซอกเขาฮีสัน ซุนเซ็กบุตรชายคนโตรับตำแหน่งแทนซุนเกี๋ยน
·  อ้องอุ้นวางแผนใช้นางเตียวเสียนในการยุยงให้ลิโป้แตกคอและสังหารตั๋งโต๊ะ
·  ลิฉุย กุยกี ยึดเมืองเตียงฮัน ประหารอ้องอุ้น
·  ลิโป้หนีออกจากเมืองเตียงฮัน
·  โจรโพกผ้าเหลืองก่อการกำเริบขึ้นใหม่
·  โจโฉออกปราบโจรโพกผ้าเหลืองในภาคตะวันออก และได้เป็นเจ้าแคว้นกุนจิ๋ว
736
193
ชูผิง ปีที่4
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  เตียวคี ทหารโตเกี๋ยมเจ้าเมืองชีจิ๋ว สังหารโจโก๋บิดาของโจโฉและครอบครัว
·  โจโฉยกทัพบุกชีจิ๋วเพื่อล้างแค้นให้บิดา
·  เล่าปี่และขงหยงยกทัพไปช่วยโตเกี๋ยมที่ชีจิ๋ว
737
194
ซิงผิง ปีที่1
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  ลิโป้ยึดแคว้นกุนจิ๋ว
·  โจโฉยกทัพกลับเพื่อไปตีเอากุนจิ๋วคืนจากลิโป้
·  โตเกี๋ยมเสียชีวิต เล่าปี่ได้เป็นเจ้าเมืองชีจิ๋วแทน จากคำร้องขอของโตเกี๋ยมก่อนตาย
·  ซุนเซ็กใช้ตราหยกแผ่นดินแลกทหารกับอ้วนสุด แล้วนำทัพไปรวบรวมแคว้นกังตั๋งให้เป็นปึกแผ่น
738
195
ซิงผิง ปีที่2
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  โจโฉตีลิโป้ ลิโป้หนีมาอยู่กับเล่าปี่
·  เอียวปิววางแผนหวังให้ลิฉุยและกุยกีแตกคอกันเอง พระเจ้าเหี้ยนเต้เสด็จหนีภัยไปเมืองลกเอี๋ยง
·  ซุนเซ๊กได้จิวยี่เป็นที่ปรึกษา รบชนะเล่าอิ๊ว และได้ไทสูจู้เป็นพวก
739
196
เจี้ยงอัน ปีที่1
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  โจโฉนำทัพปราบลิฉุยและกุยกี ลิฉุยและกุยกีพ่ายแพ้หลบหนี
·  โจโฉทูลเชิญพระเจ้าเหี้ยนเต้ให้ย้ายเมืองหลวงไปที่ฮูโต๋
·  โจโฉได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพระยามหาอุปราช
·  ลิโป้ยึดเมืองชีจิ๋ว แต่ก็ให้เล่าปี่พำนักที่เมืองเสียวพ่าย
·  ลิโป้ตีเมืองเสียวพ่าย เล่าปี่หนีไปพึ่งโจโฉ
·  โจโฉตีเมืองอ้วนเซีย เตียวสิ้วเจ้าเมืองยอมสวามิภักดิ์
·  เตียวสิ้วก่อกบฏโจมตีโจโฉขณะที่ยังอยู่ในเมืองอ้วนเซีย
·  โจงั่ง โจอั๋นบิ๋น และเตียนอุย เสียชีวิตในที่รบ ส่วนโจโฉนำทัพหนีกลับฮูโต๋
·  เตียวสิ้วแต่งเตียวต๊กเป็นผู้คุมเมืองเตงเชีย
740
197
เจี้ยงอัน ปีที่2
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  อ้วนสุดตั้งตนป็นฮ่องเต้ที่เมืองชิวฉุน
741
198
เจี้ยงอัน ปีที่3
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  ลิฉุย กุยกีถูกตวนอุย งอสิบสังหาร
·  โจโฉ เล่าปี่ ลิโป้ ซุนเซ็กร่วมกันโจมตีอ้วนสุด อ้วนสุดพ่ายแพ้หลบหนี
·  โจโฉยึดชีจิ๋ว ประหารลิโป้และตันก๋ง แล้วได้เตียวเลี้ยวเป็นทหารเอก
742
199
เจี้ยงอัน ปีที่4
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  ตังสินรวบรวมกำลังคนคิดกำจัดโจโฉ
·  อ้วนเสี้ยวมีชัยเหนือกองซุนจ้าน ยึดเมืองปักเป๋ง กองซุนจ้านฆ่าตัวตาย
·  เล่าปี่ไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองชีจิ๋ว
·  เล่าปี่ยกทัพพิชิตอ้วนสุด
·  อ้วนสุดเสียชีวิต โจโฉได้ตราหยก
·  ซุนเซ็กและจิวยี่ตีเมืองโลกั๋ง ได้สองเกี้ยวเป็นภรรยา
743
200
เจี้ยงอัน ปีที่5
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  แผนลอบสังหารของตังสินถูกเปิดโปง ตังสินและพรรคพวกถูกประหาร
·  โจโฉยึดเมืองชีจิ๋ว เล่าปี่หนีไปพึ่งอ้วนเสี้ยว เตียวหุยหนีไปเมืองเก๋าเซีย
·  โจโฉจับตัวกวนอูได้ กวนอูไปอาศัยกับโจโฉ
·  กวนอูสังหารงันเหลียง บุนทิว แม่ทัพของอ้วนเสี้ยวที่แป๊ะแบ๊
·  กวนอูได้ข่าวเล่าปี่จึงลาโจโฉจากไป สร้างวีรกรรมฝ่า 5 ด่าน สังหาร 6 ขุนพล
·  เล่าปี่ กวนอู เตียวหุยได้พบกันอีกครั้งที่เมืองยีหลำ
·  เล่าปี่ได้จูล่ง กวนเป๋ง จิวฉองมาร่วมกองทัพ
·  ซุนเซ็กเสียชีวิต ซุนกวนน้องชายขึ้นครองตำแหน่ง
·  โจโฉมีชัยต่ออ้วนเสี้ยวในศึกกัวต๋อ
744
201
เจี้ยงอัน ปีที่6
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  เล่าปี่ตีฮูโต๋ แต่พ่ายแพ้ต่อโจโฉ
·  เล่าปี่หนีไปพึ่งเล่าเปียวเจ้าเมืองเกงจิ๋ว
745
202
เจี้ยงอัน ปีที่7
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  อ้วนเสี้ยวเสียชีวิต อ้วนซงบุตรชายคนเล็กได้รับมอบอำนาจ
746
203
เจี้ยงอัน ปีที่8
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  โจโฉชนะอ้วนถำ
747
204
เจี้ยงอัน ปีที่9
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  โจโฉชนะอ้วนซงยึดได้แคว้นกิจิ๋ว
·  โจผีได้นางเอียนสีเป็นภรรยา
748
205
เจี้ยงอัน ปีที่10
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  โจโฉประหารชีวิตอ้วนถำ
749
206
เจี้ยงอัน ปีที่11
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  โจโฉชนะโกกันได้เมืองเป๊งจิ๋ว
750
207
เจี้ยงอัน ปีที่12
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  กองซุนของ ตัดศีรษะอ้วนซง อ้วนฮีมาให้โจโฉ
·  โจโฉได้ครอบครองภาคเหนือทั้งหมด แต่เสียกุนซือคนสำคัญอย่าง กุยแก
·  เล่าปี่ช่วยเล่าเปียวปราบเตียวบู ตันสูน ได้ม้าเต๊กเลาไว้ในครอบครอง
·  เล่าปี่ไปตั้งทัพอยู่ที่เมืองซินเอี๋ย
·  เล่าปี่ได้ขงเบ้งเป็นที่ปรึกษา
751
208
เจี้ยงอัน ปีที่13
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  ซุนกวนโจมตีกังแฮ ได้กำเหลงเป็นขุนพล สังหารหองจอ เจ้าเมืองกังแฮ
·  ขงเบ้งวางอุบายเผาทัพโจโฉที่นำโดยแฮหัวตุ้นที่ทุ่งพกบ๋อง
·  เล่าเปียวเสียชีวิต เล่าจ๋องบุตรชายคนเล็ก ขึ้นเป็นเจ้าแคว้นเกงจิ๋ว
·  เล่าจ๋องยกแคว้นเกงจิ๋วให้โจโฉ
·  เล่าปี่ถูกโจโฉตีแตกที่ทุ่งเตียงปัน
·  จูล่งฝ่าทัพโจโฉช่วยชีวิตอาเต๊า (เล่าเสี้ยน) บุตรชายของเล่าปี่
·  เตียวหุยขับไล่ทหารโจโฉที่สะพานเตียงปันเกี้ยว
·  เล่าปี่หนีเข้าเมืองกังแฮ
·  เล่าปี่และซุนกวนร่วมเป็นพันธมิตรต้านโจโฉ
·  จิวยี่และขงเบ้งวางอุบายเผาทัพเรือโจโฉ
·  จิวยี่เผาทัพเรือของโจโฉที่ตำบลเซ็กเพ็ก โจโฉหนีกลับฮูโต๋
·  เล่าปี่ยึดแคว้นเกงจิ๋ว ได้ฮองตงและอุยเอี๋ยนร่วมกองทัพ
752
209
เจี้ยงอัน ปีที่14
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  ซุนกวนรบโจโฉที่เมืองหับป๋า เสียกลเตียวเลี้ยว ไทสูจู้เสียชีวิตในการรบ
·  เล่าปี่แต่งงานกับซุนฮูหยินน้องสาวซุนกวน
753
210
เจี้ยงอัน ปีที่15
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  จิวยี่กระอักเลือดเสียชีวิต โลซกรับตำแหน่งแม่ทัพแทน
·  เล่าปี่ได้บังทองเป็นที่ปรึกษา
·  โจโฉสร้างปราสาทนกยูงสัมฤทธิ์
754
211
เจี้ยงอัน ปีที่16
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  โจโฉประหารม้าเท้งเจ้าเมืองเสเหลียง
·  ม้าเฉียว บุตรชายม้าเท้ง ยกทัพโจมตีโจโฉแก้แค้นให้บิดา
·  โจโฉตัดหนวดหนีตายจากม้าเฉียว
·  โจโฉพิชิตกองทัพม้าเฉียว ยึดได้เมืองเสเหลียง ม้าเฉียวแตกทัพหลบหนี
·  เล่าเจี้ยงต้อนรับเล่าปี่ และให้อยู่ที่เมืองโปยเสีย
755
212
เจี้ยงอัน ปีที่17
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  โจโฉปะทะซุนกวนที่ปากน้ำญี่สู
·  ซุนกวนย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่เมืองเกี๋ยนเงียบ
·  เล่าปี่เปิดศึกชิงแคว้นเสฉวนกับเล่าเจี้ยง
756
213
เจี้ยงอัน ปีที่18
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  โจโฉได้ขึ้นเป็นวุยก๋ง ซุนฮกไม่เห็นด้วยจึงฆ่าตัวตาย
·  ม้าเฉียวแพ้โจโฉหนีไปอยู่กับเตียวล่อ
757
214
เจี้ยงอัน ปีที่19
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  บังทองเสียชีวิตที่เนินหงส์ร่วง
·  เตียวหุยรบชนะเงียมหงัน เจ้าเมืองปากุ๋น แล้วได้เงียมหงันมาร่วมกองทัพ
·  ม้าเฉียวเข้าด้วยกับเล่าปี่
·  เล่าเจี้ยงยอมจำนนต่อเล่าปี่ เล่าปี่ได้ครองแคว้นเสฉวน ขึ้นเป็นเจ้าเมืองเอ๊กจิ๋ว
·  โจโฉประหารมเหสีฮกเฮาและพระญาติ
758
215
เจี้ยงอัน ปีที่20
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  โจโฉรบชนะเตียวล่อ ยึดได้เมืองฮันต๋ง และได้บังเต๊กเป็นพวก
·  โลซกทวงเกงจิ๋วจากกวนอู
·  ซุนกวนรบโจโฉที่หับป๋าตามคำขอของเล่าปี่เพื่อแลกกับเมืองเตียงสา กังแฮ และฮุยเอี๋ยง
759
216
เจี้ยงอัน ปีที่21
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  โจโฉขึ้นเป็นวุยอ๋อง
760
217
เจี้ยงอัน ปีที่22
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  โลซกตาย ลิบองรับตำแหน่งแทน
·  โจโฉตั้งโจผีเป็นทายาท
·  เล่าปี่เปิดศึกชิงเมืองฮันต๋ง
761
218
เจี้ยงอัน ปีที่23
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  เกงจี อุยหลงกับพวกคิดสังหารโจโฉแต่ไม่สำเร็จ
762
219
เจี้ยงอัน ปีที่24
พระเจ้าเหี้ยนเต้
·  ฮองตงสังหารแฮหัวเอี๋ยน แม่ทัพของโจโฉ
·  เล่าปี่ยึดได้ฮันต๋งและตั้งตนเป็นฮันต๋งอ๋อง
·  เล่าปี่ตั้งกวนอู เตียวหุย จูล่ง ฮองตง และม้าเฉียวเป็นขุนพลห้าทหารเสือ
·  กวนอูตีเมืองอ้วนเซีย
·  ลิบองยึดเมืองเกงจิ๋วของกวนอู
·  กวนอูและกวนเป๋ง ถูกซุนกวนจับได้ และถูกประหาร
763
220
เจี้ยงอัน ปีที่25
วุยฮวงชู ปีที่1
พระเจ้าเหี้ยนเต้
โจผี
·  ลิบองเสียชีวิต
·  โจโฉถึงแก่อนิจกรรมที่เมืองลกเอี๋ยง โจผีขึ้นเป็นวุยอ๋อง
·  โจผีปลดพระเจ้าเหี้ยนเต้และสถาปนาตนขึ้นเป็นฮ่องเต้ ก่อตั้งราชวงศ์วุย ยกเมืองลกเอี๋ยงเป็นราชธานี
764
221
วุยฮวงชู ปีที่2
สู่จางหวู ปีที่1
โจผี
เล่าปี่
·  เล่าปี่สถาปนาตนเป็นฮ่องเต้แห่งจ๊กก๊ก ตังเมืองเสฉวนเป็นราชธานี
·  พระเจ้าเล่าปี่จัดทัพเตรียมโจมตีซุนกวน แก้แค้นให้กวนอู
·  เตียวหุยถูกฮอมเกียงและเตียวตัดผู้เป็นลูกน้องลอบสังหาร
·  ซุนกวนขึ้นเป็นง่ออ๋อง ขออ่อนน้อมต่อพระเจ้าโจผี
765
222
วุยฮวงชู ปีที่3
สู่จางหวู ปีที่2
หวูฮวงหวู ปีที่1
โจผี
เล่าปี่
(ซุนกวน)
·  พระเจ้าเล่าปี่โจมตีง่อก๊กของซุนกวน แต่พ่ายแพ้ต่อกลอุบายของลกซุน ถูกเผาทัพที่อิเหลง
·  พระเจ้าเล่าปี่เสด็จหนีไปเมืองเป๊กเต้
·  ซุนกวนแยกตัวเป็นอิสระจากพระเจ้าโจผี แผ่นดินแตกออกเป็นสามส่วน
766
223
วุยฮวงชู ปีที่4
สู่เจี้ยนซิง ปีที่1
หวูฮวงหวู ปีที่2
โจผี
เล่าปี่
(ซุนกวน)
·  พระเจ้าเล่าปี่สวรรคตที่เมืองเป๊กเต้ เล่าเสี้ยนได้ขึ้นเสวยราชย์
·  พระเจ้าโจยีให้ยกทัพตีเสฉวนห้าทาง แต่ขงเบ้งคิดอุบายป้องกันไว้ได้
·  ขงเบ้งส่งเตงจี๋ เจรจาให้จ๊กก๊กและง่อก๊กเป็นพันธมิตรกัน
767
224
วุยฮวงชู ปีที่5
สู่เจี้ยนซิง ปีที่2
หวูฮวงหวู ปีที่3
โจผี
เล่าเสี้ยน
(ซุนกวน)
·  พระเจ้าโจผีโจมตีง่อก๊กแต่ไม่สำเร็จ
768
225
วุยฮวงชู ปีที่6
สู่เจี้ยนซิง ปีที่3
หวูฮวงหวู ปีที่4
โจผี
เล่าเสี้ยน
(ซุนกวน)
·  ขงเบ้งยกทัพปราบชนเผ่าม่าน จับเบ้งเฮ็กหัวหน้าชาวม่านได้ 7 ครั้ง และปล่อยทั้ง 7 ครั้ง
·  เบ้งเฮ็กสวามิภักดิ์ต่อขงเบ้ง
769
226
วุยฮวงชู ปีที่7
สู่เจี้ยนซิง ปีที่4
หวูฮวงหวู ปีที่5
โจผี
เล่าเสี้ยน
(ซุนกวน)
·  พระเจ้าโจผีสวรรคต โจยอยขึ้นครองราชย์
770
227
วุยไท่เหอ ปีที่1
สู่เจี้ยนซิง ปีที่5
หวูฮวงหวู ปีที่6
โจยอย
เล่าเสี้ยน
(ซุนกวน)
·  ขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งแรก
·  สุมาอี้ เสนาธิการวุยก๊ก ถูกปลดจากตำแหน่งด้วยอุบายของขงเบ้งและม้าเจ๊ก
·  เกียงอุยแห่งวุยก๊กสวามิภักดิ์ต่อขงเบ้ง
771
228
วุยไท่เหอ ปีที่2
สู่เจี้ยนซิง ปีที่6
หวูฮวงหวู ปีที่7
โจยอย
เล่าเสี้ยน
(ซุนกวน)
·  สุมาอี้กลับเข้ารับราชการ
·  ม้าเจ๊กถูกสุมาอี้เสียค่ายที่ตำบลเกเต๋ง ถูกสุมาอี้ตีแตกพ่าย
·  ขงเบ้งประหารม้าเจ๊ก
·  ลกซุนเอาชนะโจฮิวที่ตำบลเซ็กเต๋ง
·  จูล่งเสียชีวิตด้วยโรคชรา
·  ขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 2 แต่พ่ายแพ้ ต้องถอยกลับจ๊กก๊ก
772
229
วุยไท่เหอ ปีที่3
สู่เจี้ยนซิง ปีที่7
หวูฮวงหลง ปีที่1
โจยอย
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  ขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 3 ยึดได้เมืองปูเต๋าและอิมเป๋ง แต่เสบียงหมด ต้องถอยทัพกลับ
·  ซุนกวนสถาปนาตนเป็นฮ่องเต้แห่งง่อก๊ก
773
230
วุยไท่เหอ ปีที่4
สู่เจี้ยนซิง ปีที่8
หวูฮวงหลง ปีที่2
โจยอย
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  โจจิ๋นกับสุมาอี้ยกทัพตีฮันต๋งแต่ต้องถอยทัพกลับเนื่องจากฝนตกหนัก
774
231
วุยไท่เหอ ปีที่5
สู่เจี้ยนซิง ปีที่9
หวูฮวงหลง ปีที่3
โจยอย
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  ขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 4 แต่เสบียงหมด ต้องถอยทัพกลับ
·  เตียวคับขุนพลวุยก๊กเสียชีวิตจากการซุ่มโจมตีของขงเบ้ง
775
232
วุยไท่เหอ ปีที่6
สู่เจี้ยนซิง ปีที่10
หวูเจียเหอ ปีที่1
โจยอย
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  ซุนกวนหลงระเริงในอำนาจ เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแย่งชิงอำนาจในราชสำนัก
776
233
วุยชิงหลง ปีที่1
สู่เจี้ยนซิง ปีที่11
หวูเจียเหอ ปีที่2
โจยอย
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  กองซุนเอี๋ยนกำเริบคิดแยกตัวจากวุยก๊ก
777
234
วุยชิงหลง ปีที่2
สู่เจี้ยนซิง ปีที่12
หวูเจียเหอ ปีที่3
โจยอย
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  ขงเบ้งยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 5,6
·  ซุนกวนยกทัพไปตีวุยก๊ก แต่โจยอยป้องกันไว้ได้
·  ขงเบ้งก็ถึงแก่อนิจกรรม ณ ทุ่งราบอู่จ้าง ทัพจ๊กก๊กต้องถอนทัพกลับ
·  อุยเอี๋ยนก่อกบฏต่อจ๊กก๊ก แต่ถูกม้าต้ายสังหาร
·  พระเจ้าเหี้ยนเต้สวรรคต
778
235
วุยชิงหลง ปีที่3
สู่เจี้ยนซิง ปีที่13
หวูเจียเหอ ปีที่4
โจยอย
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  สุมาอี้ขึ้นเป็นมหาอุปราช
779
236
วุยชิงหลง ปีที่4
สู่เจี้ยนซิง ปีที่14
หวูเจียเหอ ปีที่5
โจยอย
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  โจยอยสร้างปราสาท และเครื่องสำราญต่างๆ
·  โจยอยฆ่ามเหสีเก่า ตั้งมเหสีใหม่
780
237
วุยจิงชู ปีที่1
สู่เจี้ยนซิง ปีที่15
หวูเจียเหอ ปีที่6
โจยอย
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  กองซุนเอี๋ยนตั้งตนเป็นเจ้า สุมาอี้ยกทัพไปปราบ
781
238
วุยจิงชู ปีที่2
สู่หยันซี ปีที่1
หวูฉื้อหวู ปีที่1
โจยอย
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  สุมาอี้พิชิตกองซุนเอี๋ยนแห่งเลียวตั๋ง(คาบสมุทรเกาหลี)ได้สำเร็จ
782
239
วุยจิงชู ปีที่3
สู่หยันซี ปีที่2
หวูฉื้อหวู ปีที่2
โจยอย
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  พระเจ้าโจยอยสวรรคต โจฮองขึ้นครองราชย์
·  โจซองบั่นทอนอำนาจของสุมาอี้ ให้เป็นแค่อาจารย์ผู้ใหญ่
·  โจซองขึ้นเป็นมหาอุปราชแทนสุมาอี้
784
241
วุยเจิ้งสื่อ ปีที่2
สู่หยันซี ปีที่4
หวูฉื้อหวู ปีที่4
โจฮอง
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  จูกัดกิ๋นตาย
785
242
วุยเจิ้งสื่อ ปีที่3
สู่หยันซี ปีที่5
หวูฉื้อหวู ปีที่5
โจฮอง
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  ซุนกวนตั้งซุนโฮเป็นไทจู๋ แทนซุนเต๋งที่เสียชีวิต
787
244
วุยเจิ้งสื่อ ปีที่5
สู่หยันซี ปีที่7
หวูฉื้อหวู ปีที่7
โจฮอง
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  โจซองยกทัพตีฮันต๋งแต่แพ้ให้กับบิฮุย
788
245
วุยเจิ้งสื่อ ปีที่6
สู่หยันซี ปีที่8
หวูฉื้อหวู ปีที่8
โจฮอง
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  ลกซุนตาย
789
246
วุยเจิ้งสื่อ ปีที่7
สู่หยันซี ปีที่9
หวูฉื้อหวู ปีที่9
โจฮอง
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  เจียวอ้วนตาย
792
249
วุยเจียผิง ปีที่1
สู่หยันซี ปีที่12
หวูฉื้อหวู ปีที่12
โจฮอง
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  สุมาอี้ยึดอำนาจคืนจากโจซอง
·  สุมาอี้ประหารโจซองและพรรคพวก
·  แฮหัวป๋าสวามิภักดิ์ต่อจ๊กก๊ก
·  เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 1
793
250
วุยเจียผิง ปีที่2
สู่หยันซี ปีที่13
หวูฉื้อหวู ปีที่13
โจฮอง
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  ซุนกวนถอดซุนโฮ และให้ซุนเหลียงเป็นไทจู๋แทน
794
251
วุยเจียผิง ปีที่3
สู่หยันซี ปีที่14
หวูไท่หยวน ปีที่1
โจฮอง
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  สุมาอี้ อายุ 72 ปีถึงแก่อนิจกรรม ให้ สุมาสู สุมาเจียว บุตรชายทั้งสองขึ้นสืบทอดตำแหน่ง
795
252
วุยเจียผิง ปีที่4
สู่หยันซี ปีที่15
หวูเจียนซิง ปีที่1
โจฮอง
เล่าเสี้ยน
ซุนกวน
·  พระเจ้าซุนกวนสวรรคต ซุนเหลียงวัย 10 ขวบขึ้นครองราชย์
·  สุมาสูให้สุมาเจียวยกทัพตีกังตั๋ง แต่พลาดท่าเสียทีให้กับจูกัดเก๊กและเตงฮอง
796
253
วุยเจียผิง ปีที่5
สู่หยันซี ปีที่16
หวูเจียนซิง ปีที่2
โจฮอง
เล่าเสี้ยน
ซุนเหลียง
·  ซุนจุ๋นฆ่าจูกัดเก๊กและขึ้นเป็นมหาอุปราชแทน
·  เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 2
797
254
วุยเชงหยวน ปีที่1
สู่หยันซี ปีที่17
หวูหวูเฟง ปีที่1
โจฮอง
เล่าเสี้ยน
ซุนเหลียง
·  แฮเฮาเหียน ลิฮอง และเตียวอิบ คิดกำจัดสุมาสู แต่ถูกจับได้ รับโทษประหารชีวิต
·  สุมาสูปลดพระเจ้าโจฮอง ตั้งโจมอขึ้นครองราชย์
798
255
วุยเชงหยวน ปีที่2
สู่หยันซี ปีที่18
หวูหวูเฟง ปีที่2
โจมอ
เล่าเสี้ยน
ซุนเหลียง
·  บู๊ขิวเขียมกับบุนขิมยกทัพมาจะกำจัดสุมาสู แต่สู้ไม่ได้
·  สุมาสูถึงแก่อนิจกรรม สุมาเจียวน้องชายขึ้นสืบทอดตำแหน่ง
·  เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 3
799
256
วุยกานลู่ ปีที่1
สู่หยันซี ปีที่19
หวูไท่ผิง ปีที่1
โจมอ
เล่าเสี้ยน
ซุนเหลียง
·  เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 4 แพ้เตงงาย
·  ซุนจุ๋นตาย ให้ซุนหลิมรับตำแหน่งแทน
800
257
วุยกานลู่ ปีที่2
สู่หยันซี ปีที่20
หวูไท่ผิง ปีที่2
โจมอ
เล่าเสี้ยน
ซุนเหลียง
·  จูกัดเอี๋ยนยกทัพไปรบกับสุมาเจียว
·  ซุนหลิมยกทัพกังตั๋งไปสมทบกับจูกัดเอี๋ยน
·  เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 5
801
258
วุยกานลู่ ปีที่3
สู่จิ่งเยิ่ว ปีที่1
หวูหยงอัน ปีที่1
โจมอ
เล่าเสี้ยน
ซุนฮิว
·  ซุนหลิมถอดพระเจ้าซุนเหลียง ตั้งซุนฮิวขึ้นครองราชย์
·  ซุนหลิมถูกพระเจ้าซุนฮิววางแผนสังหาร
·  เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 6
803
260
วุยจิ้งหยวน ปีที่1
สู่จิ่งเยิ่ว ปีที่3
หวูหยงอัน ปีที่3
โจมอ
เล่าเสี้ยน
ซุนฮิว
·  พระเจ้าโจมอถูกปลงพระชนม์ สุมาเจียวตั้งโจฮวนขึ้นครองราชย์
·  เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 7
805
262
วุยจิ้งหยวน ปีที่3
สู่จิ่งเยิ่ว ปีที่5
หวูหยงอัน ปีที่5
โจฮวน
เล่าเสี้ยน
ซุนฮิว
·  เอียงเหียงขึ้นเป็นมหาอุปราชของง่อก๊ก บริหารบ้านเมืองคู่กับเตียวเป๋า
·  เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 8
·  เกียงอุยยกทัพตีวุยก๊กครั้งที่ 9
806
263
วุยจิ้งหยวน ปีที่4
สู่หยานซิง ปีที่1
หวูหยงอัน ปีที่6
โจฮวน
เล่าเสี้ยน
ซุนฮิว
·  เตงงายยกทัพตีจ๊กก๊ก พระเจ้าเล่าเสี้ยนยอมจำนนต่อวุยก๊ก
807
264
วุยเซียนซี ปีที่1
หวูหยวนซิง ปีที่1
โจฮวน
ซุนฮิว
·  เกียงอุยคิดกอบกู้จ๊กก๊ก แต่ไม่สำเร็จ จึงปลิดชีวิตตนเอง
·  เตงงายและครอบครัวถูกประหารชีวิต
·  สุมาเจียวได้ขึ้นเป็นจิ้นอ๋อง
·  พระเจ้าซุนฮิวสวรรคต ซุนโฮขึ้นครองราชย์
·  ซุนโฮเชื่อฟังยิมหุนขันที กำจัดเอียงเหียง เตียวเป๋า
808
265
จิ้นไท่สื่อ ปีที่1
หวูกานลู่ ปีที่1
สุมาเอี๋ยน
ซุนโฮ
·  สุมาเจียวถึงแก่อนิจกรรม สุมาเอี๋ยนบุตรชายขึ้นสืบทอดตำแหน่ง
·  สุมาเอี๋ยนปลดพระเจ้าโจฮวน สถาปนาตนเป็นฮ่องเต้ ก่อตั้งราชวงศ์จิ้น
816
273
จิ้นไท่สื่อ ปีที่9
หวูเฟิ่งหวง ปีที่2
สุมาเอี๋ยน
ซุนโฮ
·  เอียวเก๋า กับลกข้อง มีไมตรีแก่กัน ชายแดนสงบสุข
·  ซุนโฮถอดลกข้องออกจากราชการ
819
276
จิ้นเซียงหนิง ปีที่2
หวูเฟิ่งหวง ปีที่5
สุมาเอี๋ยน
ซุนโฮ
·  เอียวเก๋า แจ้งสุมาเอี๋ยนให้ยกตีกังตั๋ง แต่กาอุ้นไม่เห็นด้วย จึงป่วยตาย
822
279
จิ้นเซียงหนิง ปีที่5
หวูเทียนจี้ ปีที่3
สุมาเอี๋ยน
ซุนโฮ
·  สุมาเอี๋ยนให้เตาอี้ อองหุย เตรียมการยกทัพไปตีกังตั๋ง
823
280
จิ้นไท่คัง ปีที่1
หวูเทียนจี้ ปีที่4
สุมาเอี๋ยน
·  กองทัพจิ้นโจมตีง่อก๊ก
·  พระเจ้าซุนโฮสวามิภักดิ์ต่อราชวงศ์จิ้น
·  พระเจ้าสุมาเอี๋ยนรวมแผ่นดินจีนให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น