วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

กระบี่ชิงกัง

กระบี่ชิงกัง
กระบี่ชิงกัง
กระบี่ชิงกัง
กระบี่กีเทนเกี้ยม (กระบี่แชฮ้งเกี้ยม / กระบี่สายรุ้งมรกต / กระบี่ชิ่งกัง / Luminous Blade / Blue Blade / Qinggang Sword / Black Pommel ) เดิมทีเป็นกระบี่ของโจโฉ แต่โจโฉมอบให้ แฮหัวอิ๋น ผู้เป็นญาติสนิทใช้ประจำตัว กระบี่เล่มนี้นับเป็นกระบี่วิเศษเล่มหนึ่งของแผ่นดิน มีอานุภาพร้ายแรง ยามกรีดกรายกระบี่แทบจะไร้เสียง มีความคมสามารถตัดเหล็กได้ดุจดังหยวกต่อมากระบี่เล่มนี้ได้ตกเป็นของจูล่ง ซึ่งได้จากศพของแฮหัวอิ๋น หลังจากประมือกันแล้ว ที่ทุ่งเตงยางเมื่อครั้งที่จูล่งจะไปช่วยนางบิฮูหยินและอาเต๊า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น